Var befinner sig Finland med hållbar utveckling just nu? Hur går det med genomförandet av Agenda 2030? Innehållet på den här sidan baserar sig i stor utsträckning på Finlands landsrapport om hållbar utveckling från 2020. Uppgifterna kommer dels från de globala målen och indikatorerna för hållbar utveckling, dels även från Finlands egna indikatorer för hållbar utveckling.
Kestävän kehityksen tila

Skribent: projektplanerare Riina Pursiainen, statsrådets kansli