Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

I skolorna som har tagit upp programmet tänker man på saker och ting på nya sätt. Man sitter till exempel mindre, stöder inlärningen med aktiva metoder, rör på sig under rasterna och färdas till och från skolan med hjälp av egen muskelstyrka. Varje skola formar på sitt eget sätt skoldagarna så att de innehåller mer motion.

  • aktivare och trivsammare skoldagar - en välmående elev
  • mer fysisk aktivitet - mindre sittande
  • främjande av inlärning
  • elevernas delaktighet

Skoldagarna blir trivsammare på så sätt att man är aktiva tillsammans och tar eleverna med i planeringen, beslutsfattandet, verksamheten och bedömningen i skolan. Växelverkan och gemensam verksamhet förbättrar ofta skolans atmosfär. Det inverkar också på skolans arbetsro och elevernas sociala färdigheter och hur de lär sig.

Genom att registrera er skola som en Skola i rörelse får man hjälp av ett omfattande Skolan i rörelse-stödnätverk.

Smart till skolan 

Smart till skolan är Likes och Nätverket för cykelkommuners gemensamma program för att främja aktiva skolresor. Programmet samarbetar med programmet Skolan i rörelse. 

Målen för programmet är mera aktiva och hållbara skolresor. Programmet Smart till skolan erbjuder information, lösningar och samarbete kring planering och genomförande av smartare skolresor. 

Programmet Skolan i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för främjande av fysisk aktivitet, Programmen i rörelse. Med hjälp av programmen främjas en fysisk livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu.