Målsättningen i skolorna i rörelse är att öka trivseln och den fysiska aktiviteten under skoldagarna. Varje finländsk skola kan delta i projektet och på sitt eget sätt förverkliga mer fysisk rörlighet under skoldagen.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Målsättningen i skolorna i rörelse är att utveckla en mer fysiskt aktiv och trivsam skoldag. I skolorna i rörelse tänker man på nytt sätt: mindre stillasittande, stöd för lärande med hjälp av arbetssätt där eleverna är aktiva och rörelseaktiviteter under rasterna. Eleverna involveras i planeringen av verksamheten. Varje skola förverkligar en fysiskt aktivare skola på sitt eget sätt.

Varje finländsk skola kan delta i utvecklingen av Skolan i rörelse. Det är avgiftsfritt att registrera skolan i projektet. Då skolan är registrerad får man verktyg för planering av verksamheten och stöd av nätverket kring Skolan i rörelse. Välkommen med i utvecklingen av Skolan i rörelse!