Stödmaterialet för undervisningen i slöjd, som stöder läsårsbedömningen i årskurs 6, innehåller förklaringar till bedömning som stöder målen för undervisningen och lärandet. Exemplet på en lärandeuppgift i slöjd förklarar också hur målen för undervisningen i slöjd och innehåll samt målen för den mångsidiga kompetensen är till hjälp i planeringen, genomförandet och bedömningen av lärandeuppgifter.
Kuvituskuva käsityön eri materiaaleista ja työvälineistä. Keskellä kuvaa näkyy kädet, jotka pitelevät tablettia.