Utbildningsstyrelsen utarbetar årligen ett slutprov i muntlig kommunikation för att mäta och bedöma färdigheter i muntlig kommunikation bland studerande i gymnasiet och inom andra stadiets yrkesutbildning. Arrangemangen kring slutprovet bestäms lokalt. På denna sida finns anvisningar för att ordna provet och information om hur man kan förbereda sig inför det.
Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa