Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för arbetet inom småbarnspedagogiken


Söker du idéer som stöd för ditt arbete? Vi har samlat olika instruktioner, videor och annat inspirerande material som du fritt kan använda och anpassa i ditt arbete. Välkommen att bekanta dig med materialet!
Barnets plan för småbarnspedagogik -modellblankett och anvisningar

Barnets plan för småbarnspedagogik -modellblankett och anvisningar

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Stödmaterialet innehåller en modellblankett, anvisningar och en bild/video om användningen av dessa i processen med barnets plan.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Sidan uppdateras.

Delaktighet i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Delaktighet i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Det krävs medvetna handlingar samt handledning och stöd av personalen för att stödja barnens delaktighet. Vad innebär delaktighet i den pedagogiska verksamheten? Med vilka pedagogiska lösningar och val kan personalen stödja och främja barnens delaktighet? Bekanta dig med fem videoföreläsningar och materialet i anknytning till dem.

Språkens rika värld

Språkens rika värld

För barnen är språket både ett föremål och ett verktyg som stödjer utvecklingen av tänkandet och kommunikationen. Från materialet Språkens rika värld får du idéer för pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken, men också för hur språkutvecklingen kan stödjas i hemmet.

Sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken

Sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018. Vad förändrades angående sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken?

Välbefinnandet hos de yngsta barnen i skiftomsorgen

Välbefinnandet hos de yngsta barnen i skiftomsorgen

Utbildningsstyrelsen har publicerat en videoserie där doktorand Eija Salonen öppnar upp utmaningar och goda sidor med skiftomsorgen. Dessutom berättar hon hur man kan främja välbefinnandet hos de yngsta barnen i skiftomsorgen.

Familjedagvård

Familjedagvård

Länken leder till en finskspråkig sida.

Lärmiljöer i småbarnspedagogiken

Lärmiljöer i småbarnspedagogiken

www.oph.fi

Länken leder till en finskspråkig sida.

Europeiska språkportföljen

Europeiska språkportföljen

Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt.

Att stödja barnens socioemotionella färdigheter i småbarnspedagogiken

Att stödja barnens socioemotionella färdigheter i småbarnspedagogiken

www.oph.fi

Länken leder till en finskspråkig sida.

Sektorsövergripande samarbete

Sektorsövergripande samarbete

www.oph.fi

Länken leder till en finskspråkig sida.

Stöd för barnet

Stöd för barnet

www.oph.fi

Barnet har rätt att få stöd i småbarnspedagogiken genast då behovet av stöd har upptäckts. Genom att stödet ges i rätt tid, individuellt och i enlighet med barnets behov främjar man barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Stödmaterialet innehåller bland annat föreläsningsvideor och material i anslutning till dem.

Planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten

Planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten

www.oph.fi

Denna guide uppmuntrar personalen att reflektera kring värderingar och attityder som inverkar på det egna arbetet och verksamheten i arbetsgemenskapen samt att känna igen och slopa verksamhetssätt som skapar ojämlikhet och hindrar att jämställdhet och likabehandling förverkligas. Arbetet i anslutning till jämställdhet och likabehandling är en kontinuerlig process och hänger samman med övrig pedagogisk planering.