Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för arbetet inom småbarnspedagogiken


Söker du idéer som stöd för ditt arbete? Vi har samlat olika instruktioner, videor och annat inspirerande material som du fritt kan använda och anpassa i ditt arbete. Välkommen att bekanta dig med materialet!
alt-text (optional, uses title if not set)

Barnets plan för småbarnspedagogik -modellblankett och anvisningar

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Stödmaterialet innehåller en modellblankett, anvisningar och en bild/video om användningen av dessa i processen med barnets plan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Sidan uppdateras.

alt-text (optional, uses title if not set)

Språkens rika värld

För barnen är språket både ett föremål och ett verktyg som stödjer utvecklingen av tänkandet och kommunikationen. Från materialet Språkens rika värld får du idéer för pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken, men också för hur språkutvecklingen kan stödjas i hemmet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018. Vad förändrades angående sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken?

alt-text (optional, uses title if not set)

Välbefinnandet hos de yngsta barnen i skiftomsorgen

Utbildningsstyrelsen har publicerat en videoserie där doktorand Eija Salonen öppnar upp utmaningar och goda sidor med skiftomsorgen. Dessutom berättar hon hur man kan främja välbefinnandet hos de yngsta barnen i skiftomsorgen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Familjedagvård

Länken leder till en finskspråkig sida.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lärmiljöer i småbarnspedagogiken

www.oph.fi

Länken leder till en finskspråkig sida.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska språkportföljen

Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att stödja barnens socioemotionella färdigheter i småbarnspedagogiken

www.oph.fi

Länken leder till en finskspråkig sida.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mångprofessionellt samarbete

www.oph.fi

Länken leder till en finskspråkig sida.