Barnets naturliga nyfikenhet för främmande språk och kulturer ger en utmärkt utgångspunkt för att lära sig ett språk. Språken utforskas på ett aktivt sätt med hjälp av lek, sång, ramsor, roller, motion och spel. Outi Verkama behandlar småbarnspedagogik på två språk i sin artikel.
Kuvituskuva lapsista jotka taputtavat

Syftet med småbarnspedagogisk verksamhet på två språk är att ta till vara barnens sensitiva period för tidig språkinlärning genom att erbjuda barnen en mångsidigare språkpedagogik än i vanliga fall. Målet är att verksamheten i en flerspråkig miljö ska väcka barnens språkliga nyfikenhet och lust att experimentera. I en språkmedveten småbarnspedagogik är språk, kultur och åskådningar en fast del av småbarnspedagogiken. (Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018)

Småbarnspedagogik på två språk indelas i omfattande och mindre omfattande. I omfattande småbarnspedagogik på två språk är strävan att ge barnen färdigheter att komma till rätta i en två- eller flerspråkig miljö. I mindre omfattande småbarnspedagogik på två språk är målet att väcka barnens intresse och skapa en positiv attityd till språken. I språkberikad småbarnspedagogik ordnas mindre än 25 % av verksamheten regelbundet och systematiskt på ett annat språk än de språk som fastställs i lagen om småbarnspedagogik. Målet är att stödja språkutvecklingen, motivera barnen och möjliggöra ett mångsidigare språkval. (Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018)

Kieliä kehiin!-projektet är ett gemensamt språkberikande projekt för Tammerfors stads småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Projektet inleddes i början av år 2016 med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Projektet syftar till att stödja utvecklingen av språkmedvetenhet samt stärka och berika språkvalen. Genom att lyfta fram den språkliga mångfalden stöds även kulturkännedomens och den globala fostrans mål.

Syftet med den språkberikande verksamheten är att ta till vara barnens sensitiva period för tidig språkinlärning. Barnets naturliga nyfikenhet för främmande språk och kulturer ger en utmärkt utgångspunkt för att lära sig ett språk. Språken utforskas på ett aktivt sätt med hjälp av lek, sång, ramsor, roller, motion och spel. Genom projektet påbörjades småbarnspedagogikens språkduschverksamhet, där dagis- och förskolegrupper erbjöds möjligheten att beställa handledda och lekfulla språkduschsessioner. Verksamheten inleddes i samarbete med språkstuderande vid Tammerfors universitet. Språkduscharna ger möjlighet att bekanta sig med den grundläggande utbildningens A-språk i Tammerfors stad. Dessa språk är engelska, spanska, kinesiska, franska, svenska, tyska och ryska. I det fall att ett av gruppens barn har språkduschens språk som sitt hemspråk, får språkduschen en helt ny stödande funktion för flerpråkighetsfostran.

Huvudsyftet med språkduscharna är att stärka barnets naturliga nyfikenhet för främmande språk och kulturer. Man närmar sig språket och kulturen ur barnets synvinkel genom att utnyttja funktionella sätt. Språkduschsessionerna inleds ofta med frågor om barnens egna erfarenheter, såsom "Har du någonsin hört tyska? Hur låter kinesiska? Var har du hört engelska? Från vilket land kommer Pippi Långstrump?" Samtidigt får man veta vad barnen redan vet om olika språk. Genom lek, sång, ramsor, rim och motion övar man på att hälsa, fråga hur någon mår och presentera sig samt färger, siffror och djurarter. Språkduschsessionens favorit är handdockorna som fungerar som "lärare". För att förbättra språkduschens effektivitet, strävar man efter att för samma grupp ordna flera språkduschsessioner för samma språk. På detta sätt blir språken levande i daghemmens vardag. Projektets språkberikande verksamhet har även utvidgats till första och andra klassisters sommarklubbar.

Kontinuerlig fortbildning för personalen behövs för att småbarnspedagogikens språkfostran ska kunna stödjas och utvecklas. Denna utmaning har vi mött genom att erbjuda fortbildning som stöder personalens (småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens) egna språkfostran samt genom att stödja förverkligandet av våra egna språkberikande projekt. Fortbildningarnas teman har varit språkfostran i nya läroplaner, presenterande av praktiska modeller för den språkberikande verksamheten, musik, drama och motion som en del av språkfostran, global fostran, kompanjonlärarskap och flerspråkighet. Småbarnspedagogikens personal har även haft möjlighet att få utbildning för att stärka sin egen språkkunskap.

Språkduschverksamheten i Tammefors enhet för småbarnspedagogik kommer även i framtiden att fortsätta i nära samarbete med språkstuderande vid Tammerfors universitet. Förutom denna verksamhet är huvudsyftet med vårt språkberikande projekt att uppmuntra småbarnspedagogikens personal att utveckla sin egen språkberikande, funktionella och lekbaserade verksamhet samt att regelbundet använda språken som en del av vardagen. Genom vårt projekts webbplats och vårt fortbildningsutbud erbjuder vi personalen tips och handlingsmodeller samt material som stöd för den språkberikande verksamheten. På kieliä kehiin!-projektets webbsidor finns bland annat genom projektet skapade språkkort och språkpåsar samt olika språkberikande aktiviteter.