I den examensstruktur som trätt i kraft 1.1.2021 ingår 55 specialyrkesexamina. På den här sidan finns det information om specialyrkesexamina samt eventuella kompetensområden och examensbenämningar.