Hoppa till huvudinnehåll

Examenssystemet för auktoriserade translatorer


Examensnämnden för auktoriserade translatorer, som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen, beviljar på ansökan rätt att vara verksam som auktoriserad translator. En auktoriserad translator arbetar som egenföretagare. Du hittar translatorernas namn i Utbildningsstyrelsens offentliga register över auktoriserade translatorer.

Du kan ansöka om rätt att verka som auktoriserad translator på tre sätt:

  1. efter att du avlagt en godkänd examen för auktoriserad translator
  2. då studier i auktoriserad översättning ingår i din högskoleexamen
  3. då du är en auktoriserad translator enligt tidigare lag.