Hoppa till huvudinnehåll

Examenssystemet för auktoriserade translatorer


Examensnämnden för auktoriserade translatorer, som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen, beviljar på ansökan rätt att vara verksam som auktoriserad translator. En auktoriserad translator arbetar som egenföretagare. Du hittar translatorernas namn i Utbildningsstyrelsens offentliga register över auktoriserade translatorer.

Du kan ansöka om rätt att verka som auktoriserad translator på tre sätt:

  1. efter att du avlagt en godkänd examen för auktoriserad translator
  2. då studier i auktoriserad översättning ingår i din högskoleexamen
  3. då du är en auktoriserad translator enligt tidigare lag.
Söker du en auktoriserad translator?

Söker du en auktoriserad translator?

Utbildningsstyrelsen upprätthåller registret över auktoriserade translatorer. Du kan söka en lämplig translator i vårt register på basis av namn, språkpar eller boendeort.

Auktorisering av translatorer

Auktorisering av translatorer

På den här sidan hittar du information om ansökan om auktorisation, om kraven på de sökande samt om auktorisationens giltighet och hur den förnyas.

Examensnämnden för auktoriserade translatorer

Examensnämnden för auktoriserade translatorer

På den här sidan hittar du datum då Examensnämnden för auktoriserade translatorer sammanträder samt nämndens kontaktuppgifter.

Examen för auktoriserad translator

Examen för auktoriserad translator

Examen för auktoriserad translator ordnas en gång om året i november. Anmälningstiden är alltid i augusti.

Aktuellt

Utbildningsstyrelsen ordnar ett informationswebbinarium om examen för auktoriserade translatorer fredagen den 8 september 2023 kl. 14.00-16.00
Informationswebbinariet hålls på finska.
Tietokone ja kädet
Nyheter 27.01.2023
År 2022 var det 15 år sedan examen för auktoriserade translatorer ordnades för första gången.

Arkiv

Gamla examensuppgifter

Gamla examensuppgifter

På den här sidan kan du bekanta dig med gamla examensuppgifter i examen för auktoriserad translator.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen auktoris.lautakunta@oph.fi