För barnen är språket både ett föremål och ett verktyg som stödjer utvecklingen av tänkandet och kommunikationen. Från materialet Språkens rika värld får du idéer för pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken, men också för hur språkutvecklingen kan stödjas i hemmet.
Kuvituskuva, lasten varpaita kuvassa

Språkens betydelse är central i övertagandet av omvärlden. Språkens betydelse syns också i de olika kapitlen i grunderna för planen för småbarnspedagogiken. För barnen är språket både ett föremål och ett verktyg för lärandet, som stöder utvecklingen av tänkandet och kommunikationen. Från stödmaterialet fås information om språkutvecklingen, nya begrepp, såsom multilitteracitet, samt tips på att känna igen inlärningssvårigheter hos en- och flerspråkiga barn.