För barnen är språket både ett mål för inlärningen och ett verktyg som stödjer utvecklingen av tänkandet och kommunikationen. Materialet Språkens rika värld ger idéer till pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken, men presenterar också tankar om hur språkutvecklingen kan stödjas i hemmet.
Kuvituskuva, lasten varpaita kuvassa

Språkens betydelse är central i övertagandet av omvärlden. Språkens betydelse syns också i de olika kapitlen i grunderna för planen för småbarnspedagogiken. För barnen är språket både ett mål och ett verktyg för lärandet, som stöder utvecklingen av tänkandet och kommunikationen. Stödmaterialet ger information om språkutvecklingen, nya begrepp, såsom multilitteracitet, samt tips på hur man kan känna igen inlärningssvårigheter hos en- och flerspråkiga barn.