Under våren 2021 erbjöd Utbildningsstyrelsen alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Fortbildningen genomfördes som webbinarier.

Under fortbildningarna behandlades

  • riktlinjerna för bedömningen i kapitel 6 (föreskrift OPH-281-2020),
  • bedömningskriterierna för slutbedömningen per läroämne (föreskrift OPH-5042-2020).

Webbinarierna om bedömningskriterierna för slutbedömningen per läroämne ordnades både på finska och svenska.