Kuvituskuva. Opettaja ja oppilas.

Utbildningsstyrelsen erbjuder lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Fortbildningarna genomförs som webbinarier. 

Under fortbildningarna behandlas bedömningskriterierna och kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 (föreskrift OPH-172-2023) samt riktlinjerna för bedömningen (föreskrift OPH-281-2020)

Under läsåret 2021-2022 genomfördes fortbildningswebbinarier om bedömningskriterierna för slutbedömningen per läroämne (föreskrift OPH-5042-2020).


Fortbildningar våren 2024 om bedömning

"Utvecklingen av bedömningen och läsårsbedömningen i årskurs 6."

Under våren 2024 ordnar Utbildningsstyrelsen i samarbete med Regionsförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) fortbildningsdagar på svenska om bedömningen i den grundläggande utbildningen. Fortbildningarna riktar sig främst till lärare, rektorer och övrig personal inom årskurserna 3-6.  

Kuvituskuva: Opettaja ja oppilas opetustilanteessa

Under fortbildningarna behandlar vi riktlinjerna för bedömningen i läroplansgrundernas kapitel 6 samt bedömningskriterierna och kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6. I fortbildningen diskuterar vi till exempel den formativa och den summativa bedömningen, bedömning i särskilda fall samt utvecklingen av skolans bedömningskultur. I programmet ingår både presentationer av sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen och arbete och diskussioner i grupp. 

Fortbildningarna ordnas

13.3.2024 kl. 9 - 15 i Helsingfors

14.3.2024 kl. 9-15 i Vasa 

Du kan anmäla dig till fortbildningarna i RFV:s fortbildningskalender.

kl. 8.30 9.00Morgonkaffe
kl. 9.00 – 11.00
 • Bedömningens syften och nedslag i riktlinjerna för bedömningen
 • Bedömning av elever i behov av stöd och bedömning vid frånvaro 
 • Språklig medvetenhet i bedömningen 
 • Gruppdiskussion                                                
kl. 11.00 – 12.00Lunch (på egen bekostnad)
kl. 12.00 – 13.30
 • Mål för undervisningen och tillämpningen av kunskapskraven för 

  läsårsbedömningen i årskurs 6

 • Gruppdiskussion                     
kl. 13.30 – 13.45Kaffepaus
kl. 13.45 – 15.00
 • Ledning och utveckling av bedömningskulturen i skolan
 • Svar på vanliga frågor om bedömning                                    
 • Gruppdiskussion utgående från konkreta exempel
 • De uppdaterade grunderna för läroplanen för B1-språket
 Ändringar i programmet är möjliga.

 

Webbinarierna hösten 2023 om bedömning

Välkommen att delta i höstens webbinarier om bedömning. Du kan anmäla dig till fortbildningswebbinarierna i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender.