Utbildningsstyrelsen ordnar introduktion, utbildning, samarbetsdagar och tematiska informationsinslag för medlemmarna i arbetslivskommissionerna för att stöda dem i deras arbete.

Se händelsekalendern och närmare information på den finska sidan.