Exempeluppgifterna för musik och bildkonst är planerade för gymnasiestudier enligt de nya grunderna för gymnasiets läroplan 2019. Uppgifterna fungerar bra för ämnesövergripande undervisning och för att utveckla mångsidig kompetens. Förutom i musik och bildkonst kan uppgifterna även användas exempelvis i undervisningen i modersmål och litteratur eller gymnastik. Ta del av materialet med öppet sinne!
siveltimiä maalipurkissa

Exempeluppgifterna är grupperade enligt vilket delområde inom mångsidig kompetens de primärt stöder. Uppgiftsbeskrivningarna är avsedda för studerande och kan användas i undervisningen även som sådana.

Uppgifterna baserar sig på undervisningsrådet Alma Muukka-Marjovuos öppna läromedel Luovasti yhdessä (Kreativt tillsammans), som ger idéer och exempel för genomförandet av modul 4 i musik på gymnasiet. Du kommer till läromedlet här eller i slutet av den här sidan. 

Delområdena inom mångsidig kompetens är kompetens för välbefinnande, kommunikativ kompetens, tvärvetenskaplig och kreativ kompetens, samhällelig kompetens, etisk kompetens och miljökompetens samt global och kulturell kompetens.

Både i musiken och bildkonsten kan man enkelt bredda urvalet av arbetsmetoder med hjälp och inspiration av varandra. Ämnesövergripande samarbete erbjuder många möjligheter att göra pedagogiken och arbetsmetoderna i musik och bildkonst mer mångsidiga – med inspiration av de metoder som är typiska för det andra ämnet och med hjälp av nya lösningar.