Stödmaterialen öppnar bland annat upp begreppen som används i grunderna för läroplanen i fråga om läroämnet psykologi samt ger exempel på hur delområdena inom mångsidig kompetensen anknyter till målen och innehållen i de olika modulerna. Exemplen och beskrivningarna är inte förpliktande eller uttömmande. Ta del av dem med öppet sinne!
Henkilö kävelee kalliolla keltaisissa kumisaappaissa