Stödmaterialet för samhällslära innehåller tankar om, exempel på och förslag till tolkningar av läroämnet samhällslära i grunderna för gymnasiets läroplan. Materialet kan användas i det lokala läroplansarbetet och i undervisningen. Beskrivningarna och exemplen är inte förpliktande eller uttömmande.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat koulun edessä