Oppilas kemian tunnilla koeputkien ja pipettien parissa työskentelemässä