Syftet med detta webbmaterial är att stödja planeringen och genomförandet av undervisningen i huslig ekonomi i enlighet med utbildningsanordnarens beslut i den lokala läroplanen om ordnande av undervisning i årskurserna 3-6.
Kuvituskuva kotitalouteen liittyvistä asioista, kuten ruoka-aineista, ruokailuvälineistä sekä kokkaus- ja siivoustarvikkeista.

Huslig ekonomi kan utgöra en kontinuerlig undervisning under hela den grundläggande utbildningen som en gemensam lärokurs. Om utbildningsanordnaren så beslutar, kan huslig ekonomi undervisas i de lägre årskurserna som en del av timmarna valfria i konst- och färdighetsämnen (Statsrådets förordning 793/2018).

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen bestäms i kapitel 15.4.18 HUSLIG EKONOMI: 

Undervisning i huslig ekonomi kan ges redan i de lägre årskurserna om utbildningsanordnaren så beslutar. I sådana fall följer man grunderna för läroplanen för huslig ekonomi med beaktande av elevernas ålder. Undervisningens mål, centrala innehåll och genomförande fastställs i den lokala läroplanen genom an-passning av grunderna för läroplanen. 

Till stöd för undervisningen  i huslig ekonomi enligt föreskrifter handleder Utbildningsstyrelsen genom information. Utbildningsstyrelsen har utarbetat informationsstyrande stödmaterial för undervisningen i huslig ekonomi i årskurserna 3-6. Stödmaterialet innehåller vägledande mål samt ur dem härledda föremål för bedömningen och kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Tabellen är en rekommendation. Vid utarbetandet av den lokala läroplanen kan grunderna för läroplanen i huslig ekonomi i årskurserna 7-9 utnyttjas med beaktande av elevernas ålder och det stödmaterial som Utbildningsstyrelsen tagit fram.