Genom studeranderesponsen inom yrkesutbildningen följer man upp hur nöjda de studerande är med utbildningen och dess effekter. De anordnare av yrkesutbildning som har beviljats tillstånd att ordna examina och utbildning av undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att responsen samlas in. Responsen ges anonymt. Resultaten används för uppföljning på nationell nivå och för utbildningsanordnarnarens interna uppföljning av kvaliteten. Yrkesutbildningens lagstiftning reviderades från och med 1.1.2018. Enkäterna för studeranederesponsen reviderades i enlighet med den nya lagstitningen och infördes 1.7.2018.

Opiskelijapäättökysely_tilastokuva