Varje studerande inom yrkesutbildningen har rätt till handledning. Syftet med studiehandledningen är att stöda den studerande under studiernas gång och säkerställa att den studerande har tillräckliga kunskaper och färdigheter som behövs för övergången till fortsatta studier och arbetsliv.