Utbildningsstyrelsen strävar efter att processen med GLP2021 ska vara inspirerande, engagerande och förenhetliga gymnasieundervisningen. Bekanta dig med styrgruppen för GLP 2021.

Petri Lehikoinen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen (ordförande)
Gun Oker-Blom, direktör, Utbildningsstyrelsen (vice ordförande)

Olavi Arra, specialsakkunnig, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Heikki Blom, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Alvar Euro, ordförande, Finlands Gymnasistförbund rf
Susanna Fagerlund-Jalokinos, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd
Lauri Halla, rektor, Bildningsarbetsgivarna rf
Marita Hokkanen, gymnasierektor, Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE ry
Aki Holopainen, puheenjohtaja, Privatskolornas Förbund rf
Kimmo Laitinen, rektor, Finlands Rektorer rf
Sabina Lindholm, lektor, Finlands Svenska Lärarförbund FFL rf
Jukka O. Mattila, ordförande, Suomen Lähilukioyhdistys ry
Teija Metsäranta, ledande arbetsmarknadsjurist, KT Kommunarbetsgivarna
Katri Ojasalo, biträdande rektor, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer rf
Bicca Olin, ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Aulis Pitkälä, direktör för bildningssektorn, hedersordförande, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia ry
Jouni Pursiainen, professor, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI ry
Mauri Ronimus, ordförande, Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry
Teuvo Sankila, förlagsdirektör, Finlands Förslagsförening rf
Jussi Sutinen, ordförande, Pro Lukio ry
Tiina Tähkä, generalsekreterare, Studentexamensnämnden
Kyösti Värri, sakkunnig, Finlands kommunförbund

Teijo Koljonen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen (sekreterare)
Maija-Liisa Ojala, överinspektör, Utbildningsstyrelsen (sekreterare)