Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har tillsammans utarbetat anvisningar för frågor om stöd för skolgången. Anvisningarna omfattar bland annat särskilt och intensifierat stöd inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen och behörighet att ge specialundervisning för lärare inom den grundläggande utbildningen.