Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har tillsammans gjort upp anvisningar som gäller frågor om stödet för lärande och skolgång. Anvisningarna berör bland annat intensifierat och särskilt stöd, bedömning och lärarnas behörigheter.