Syftet med den allmänna lärokursen i teaterkonst i den grundläggande konstundervisningen är att stärka elevernas aktiva aktörskap och förståelse för teaterkonst. I undervisningen stöds eleverna i att själva utöva konst och i personlig tolkning. Undervisningen uppmuntrar eleven till konstruktiv verksamhet som individ och till interaktion som medlem av en grupp. Teaterkonst kan studeras med olika utgångspunkter, olika arbetssätt och synvinklar, t.ex. genom framställning, skådespelarkonst, manusförfattande, föreställningsdramaturgi, regikonst och visualisering. Teaterkonst är till sin natur en konstform som uppdelas i olika delar och omfattar flera genrer och där olika konstarter förenas. Den kan utövas i olika gemenskaper och miljöer.

Det finns två lärokurser i mediekonst: en fördjupad lärokurs och en allmän lärokurs. Båda lärokurserna ger färdigheter för fortsatta studier på olika områden, till samhällelig delaktighet och beredskap för det föränderliga arbetslivet.

I grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen förverkligas teaterkonsten i form av olika föreställningar och framställningsformer.