Indelningen av texter i textgenrer baserar sig på uppfattningen om att texterna har gemensamma egenskaper, till exempel kommunikativa syften, textuella strukturer eller språkliga särdrag. Läs mer om begreppen text, textgenre och texttyp.
Erilaisista materiaaleista tehtyjä mobileita