Begreppet textgenre används i en vidare betydelse för en socialt etablerad typ av aktivitet. Textgenre kan handla om att göra uppköp i en affär eller att producera eller följa nyheter. Målet med undervisningen är att eleverna ska få bekanta sig med så mångsidiga texter som möjligt och samtidigt se till att de textgenrer eleverna möter i vardagen breddas och fördjupas. Målet är också att vidga elevernas uppfattning om textgenrer.