Det här exemplet förklarar hur målen (M1–M8), slöjdens innehåll (I1–I8) och målen för mångsidig kompetens (K1–K6) samt kunskapskraven används som hjälp i planeringen, genomförandet och bedömningen av lärandeuppgifter. Uppgiften är bred, och alla möjligheter som den möjliggör är tillåtna. Först är det på sin plats att definiera vad som avses med uppgiften: Produkten uttrycker glädje för den som gjort den eller för användaren. Eller produkten har med ljus att göra. Produkten kan också kombinera glädje och ljus. När uppgiften ges definieras också vilka material, tekniker och arbetsmetoder som är tillgängliga, vad målet är och hur lång tid som ska reserveras för arbetet. Hur mycket tid som finns tillgänglig för slöjdundervisningen beror på den lokala timfördelning som utbildningsanordnaren har fastställt.

 

 

Kuvituskuva. Kuvassa erilaisia oppilastöitä, joissa päämateriaalina on metalli. Joihinkin tuotteisiin on yhdistettynä puuta tai muita materiaaleja. Kyseessä teknisen työn työtavoilla valmistettuja tuotteita.
I idéskedet funderar man tillsammans med eleverna på hur glädje eller ljus eller båda kan synas i elevernas idéer och planer.

 

Lärandeuppgiftens mål är att bekanta sig med metall som material för ett slöjdarbete samt att lära sig olika tekniker och metoder för bearbetning av metall (M3, M8). Man funderar också på hurdana andra material som kan användas i arbetet om och när det är naturligt med tanke på elevens egen plan (M1, M2, M4). Under arbetet fokuserar man i synnerhet på arbetssäkerhet (M5) och de egna valens betydelse (M7, M8). Hela arbetet, försöken och anteckningarna dokumenteras på en elektronisk plattform (M6). Genom dokumentationen bedömer eleven sin egen process (M7, M8). 

I orienteringen inför lärandeuppgiften kan man använda videor, som ger inspiration för planeringen av det egna arbetets form, färg och syfte. Samtidigt funderar man på genom vilka arbetsskeden den färdiga produkten skapas (M2).