Målet med tutorlärarverksamheten i språk och fortbildningsverksamheten i anslutning till den är att säkerställa att alla anordnare av grundläggande utbildning kan ordna undervisning i A1-språk i årskurserna 1 och 2 från och med år 2020.
Tutoropettajatoiminta

De nya förordningarna om den grundläggande utbildningen och timfördelningen trädde i kraft 1.1.2020. I förordningen om timfördelningen har sammanlagt två årsveckotimmar lagts till i timantalet i årskurserna 1 och 2. Timmarna riktas till undervisningen i A1-språk, som inleddes senast på våren 2020 i årskurs 1. De kompletterande beskrivningarna för Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) för A1-språkets uppgift, mål och centrala innehåll i anslutning till målen för årskurserna 1 och 2 färdigställdes 2019.

Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Fakta Express 3B/2018: Tutorlärarverksamheten i Finlands grundskolor