I undervisningen på två språk studeras olika läroämnens innehåll på ett annat språk än skolans undervisningsspråk.
Illustrationsbild: Lågstadieelever på rast

I undervisning på två språk ordnas endera en del eller hela undervisningen på ett annat språk än skolans undervisningsspråk. Detta språk kallas för språkbadsspråket eller målspråket och kan vara till exempel engelska, spanska, kinesiska, franska, svenska, same, tyska, finska, ryska eller estniska.

Målet för undervisningen på två språk är att eleverna uppnår goda och mångsidiga språkkunskaper såväl i skolans undervisningsspråk som i målspråket. På lång sikt är målet för undervisningen på två språk att lägga grund för livslångt språklärande och uppskattning för språklig och kulturell mångfald.

Eleverna ska erbjudas autentiska språkmiljöer i undervisningen på två språk. Undervisningen på två språk ska återspeglas i skolans verksamhetskultur

Undervisningen kan genomföras som omfattande undervisning på två språk, som kan indelas i tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken och annan omfattande undervisning på två språk. Den kan också ges som mindre omfattande undervisning på två språk, som här går under benämningen språkberikad undervisning. Ibland genomförs undervisning på två språk i form av språkbad på andra språk än de inhemska språken. Sådan undervisning, liksom eventuella kortare språkbadsprogram, betraktas också som undervisning på två språk.