Undervisning enligt verksamhetsområde ordnas om eleven inte kan studera enligt en individualiserad lärokurs i läroämnena.Syftet med stödmaterialet är att hjälpa lärarna att göra en pedagogisk utredning och utbildningsanordnarna att fatta beslut som berör undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde. Materialet ger i synnerhet vägledning i situationer då en elev övergår till undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde.