Hoppa till huvudinnehåll

Elev- och studerandevård och välbefinnande i undantagssituationen

alt-text (optional, uses title if not set)

Från och med 14.5: Läroplikt och frånvaro i den grundläggande utbildningen

Från och med 14 maj 2020 övergår man inom den grundläggande utbildningen i sin helhet till att följa den lagstiftning som råder under normala förhållanden. I förskoleundervisning och grundläggande utbildningen samt övrig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ska eleven delta i undervisningen om hen inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse.

alt-text (optional, uses title if not set)

Från och med 14.5: Anvisningar om deltagandet i distansundervisning och uppfölj…

De här anvisningarna gäller yrkesutbildningen och deltagandet i distansundervisning, uppföljningen av hur studierna framskrider och förebyggandet av frånvaro samt ingripande i eventuella problem.

alt-text (optional, uses title if not set)

Från och med 14.5: Deltagande i gymnasieundervisningen och frånvaro

En studerande i gymnasiet har skyldighet att delta i både när- och distansundervisningen om hen inte har en grundad anledning för frånvaro.

alt-text (optional, uses title if not set)

Från och med 14.5: Anvisningar om deltagandet i distansundervisningen och uppfö…

De här anvisningarna gäller deltagandet i distansundervisningen i gymnasiet samt hur man förebygger och följer upp frånvaro och ingriper i eventuella problemsituationer.

alt-text (optional, uses title if not set)

Hur ska man gå till väga om det förekommer mobbning på nätet?

Mobbning kan förekomma också på nätet. Hur ska man gå till väga i en mobbningssituation? I texten behandlas frågan ur elevens, förälderns och lärarens perspektiv.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kamratrelationer, samhörighet och ensamhet under undantagsförhållanden

Läroanstalten har en särskilt viktig roll för de ungas sociala relationer. I distansundervisningen kan en del studerande känna sig utanför och känna en saknad efter den gemenskap och samhörighet som studievardagen ger.

alt-text (optional, uses title if not set)

Enkät om ungas välbefinnande i distansundervisningen

Under undantagsförhållanden är det ännu viktigare att regelbundet följa upp de ungas välbefinnande och lärande så att läroanstalten i rätt tid och i tillräcklig grad kan ge sådant stöd för lärandet eller stöd från studerandevårdstjänsterna som de studerande eventuellt kan behöva.

Samarbetet mellan hemmet och skolan

alt-text (optional, uses title if not set)

Världens största föräldrakväll: distansskolan gav upphov till oro över barnens …

Under Världens största föräldrakväll delade föräldrar och vårdnadshavare med sig av sina erfarenheter av skolgången och distansundervisningen under undantagsförhållandena. Evenemanget 28.4 förde samman fler än 8 000 föräldrar och vårdnadshavare.

Läs mer om hur den avgiftsfria måltiden ordnas inom utbildning på andra stadiet under undantagsförhållandena

Den avgiftsfria måltiden inom utbildning på andra stadiet

Hur ordnas måltiden inom utbildningen på andra stadiet under undantagsförhållandena? Ta del av våra anvisningar.