Om en gymnasiestuderande stöter på svårigheter i studierna har hen oberoende av vad svårigheterna och utmaningarna beror på rätt att få stöd. Det är viktigt att identifiera stödbehovet och eventuella orsaker till det, så att man kan erbjuda rätt stöd som gynnar den studerande på bästa sätt. På den här sidan finns information om de vanligaste utmaningarna för gymnasiestuderande, utmaningarnas särdrag och aktörer som erbjuder hjälp när man tar tag i utmaningarna.


I cirkeln

Förutom de utmaningar som presenteras på den här sidan kan den studerande också uppleva svårigheter av andra orsaker. Det är viktigt för läraren och handledaren att komma ihåg de studerandes individualitet och sina egna begränsningar när det gäller att erbjuda stöd. I samband med de utmaningar som presenteras här finns också förslag på olika aktörer som erbjuder stöd och mer information. Läraren har nytta av att bekanta sig med dem för att kunna bemöta gymnasiestuderandenas olika utmaningar.