Målet med spetsprojektet för tidigareläggning av språkundervisningen har varit att öka, utveckla och bredda språkinlärningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet har också varit att med hjälp av projekten utveckla en språkmedveten verksamhetskultur i skolorna och öka den nationella språkreserven genom att utveckla elevorienterade, inspirerande och motiverande verksamhetsmodeller som ska bidra till att eleverna vill lära sig språk och fortsätta sina språkstudier.