Förskoleundervisningen är avgiftsfri undervisning som barnen deltar i året före läroplikten börjar. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets utveckling och lärande bilda en konskevent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.
Kuvituskuva, lapsi katsoo kädellään olevaa asiaa suurennuslasilla

Förskoleundervisningen är en del av småbarnspedagogiken och ett viktigt skede i barnets liv. I förskoleundervisningen har barnen möjlighet att pröva, lära sig nya saker och bli inspirerade. Dessutom får barnen möjlighet att samverka på ett mångsidigt sätt och stärka sina sociala färdigheter.

Syftet med förskoleundervisningen är att i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig samt att stärka barnets positiva självbild och sin uppfattning om sig själv som en lärande individ. Förskoleundervisningen präglas av en pedagogik som är anpassad för småbarnspedagogisk verksamhet och där man respekterar barnens intressen i undervisningen. Leken i dess olika former är starkt närvarande i förskoleundervisningens verksamhet.