Det är viktigt att eleverna och de studerande känner att de blir positivt bemötta varje dag i skolan eller läroanstalten. Man ska fästa uppmärksamhet vid det individuella välbefinnandet och lärandet hos varje elev och studerande.
Oppilaat välitunnilla

Sidorna uppdateras inte längre. Den här sidan uppdaterades senast sommaren 2022.