När höstterminen 2021 börjar är det ännu viktigare än tidigare att eleverna och de studerande känner att de blir bemötta varje dag i skolan eller läroanstalten. Man ska fästa uppmärksamhet vid det individuella välbefinnandet och lärandet hos varje elev och studerande.
Oppilaat välitunnilla