Det är viktigt att eleverna och de studerande känner att de blir positivt bemötta varje dag i skolan eller läroanstalten. Man ska fästa uppmärksamhet vid det individuella välbefinnandet och lärandet hos varje elev och studerande.
Oppilaat välitunnilla

Detta stödmaterial är ännu inte uppdaterat inför läsåret 2022–2023. Det motsvarande finskspråkiga materialet är uppdaterat och du hittar det här. Vi uppdaterar den svenskspråkiga versionen så snart som möjligt.