Utbildningsstyrelsen har publicerat en videoserie där doktorand Eija Salonen öppnar upp utmaningar och goda sidor med skiftomsorgen. Dessutom berättar hon hur man kan främja välbefinnandet hos de yngsta barnen i skiftomsorgen. Mycket av det som behandlas gäller också vardagen på daghem för de lite äldre barnen. Videoserien är avsedd för barnskötare, lärare och andra som arbetar inom skiftomsorgen.