Läskunnighet är grunden för allt lärande. Barns och ungas intresse för att läsa har minskat. Läsandet bör inkluderas i barns och ungas föränderliga vardag, i småbarnspedagogiken, i skolan och i fritiden.
Illustrationsbild, pojke läser Muminbok