I den examensstruktur som trätt i kraft 1.1.2022 ingår 64 yrkesexamina. På den här sidan finns information om yrkesexamina samt eventuella kompetensområden och examensbenämningar.