I den examensstruktur som trätt i kraft 1.1.2022 ingår 42 yrkesinriktade grundexamina. På denna sida finns det information om i kraftvarande grundexamina, eventuella kompetensområden samt examensbenämningarna.