Professionell lastbils- och busstransport kräver att föraren förutom körtillstånd även har yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Kraven tillämpas även för traktor samt annat fordon eller lastbilsförare om kravet är lastbils- eller busstransport-körkort. För detta krävs ett yrkeskompetenskort eller en anteckning om yrkeskompetensen i körkortet.

Grundläggande yrkeskompetens kan avläggas som en del av yrkesinriktade examina. Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen utgör en egen examensdel. I lagstiftningen föreskrivs om förarnas yrkeskompetens.

Lagstiftningen

  • Lag om transportservice 320/2017
  • Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 434/2018
  • Lag om yrkesutbildning 531/2017