Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesutbildning


Målet med yrkesutbildningen är att förbättra befolkningens yrkeskunnande, utveckla arbetslivet och svara på dess kompetensbehov. Därtill främjar yrkesutbildningen sysselsättning och företagsamhet samt stöder livslångt lärande. En yrkesutbildning ger också möjlighet för fortsatta studier vid högskola.

Yrkesinriktade examina är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Utbildningar som inte leder till examen är till exempel utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och självständigt liv.

Händelser och evenemang

lahti_ilmakuva_1_kuvaaja_lauri_rotko-scaled

Evenemang

16.–18.5.2022
Lahti
Erasmus+ seminariet: "Education for greener future – the role of school in sparking climate awareness and enthusiasm"
Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Nordplus kontaktseminarium 2022

Evenemang

16.–18.5.2022
Danmark, Köpenhamn
Nordplus Junior-kontaktseminarium för småbarnspedagogik och förskolan
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning

Evenemang

17.5.2022 09.00–16.00
Yrkeshögskolan Arcada
Den svenska utbildningsvägen i fokus - Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland
Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Evenemang

3.–5.10.2022
Praha, Tsekki
Erasmus+ -kontaktseminarium för allmänbildande utbildning: "Media literacy as a key skill for modern life"
Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning

Övriga tjänster

alt-text (optional, uses title if not set)

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder kan du ta del av grunderna för de olika yrkesinriktade examina.

alt-text (optional, uses title if not set)

Studieinfo

opintopolku.fi

På Studieinfo.fi hittar du information om bland annat olika branscher och examina. Via tjänsten kan du söka till olika utbildningar.

alt-text (optional, uses title if not set)

Koski-tjänsten

opintopolku.fi

I Koski samlas alla uppgifter om respektive studerandes studieprestationer och avlagda examina.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kring yrkesutbildningen kan du kontakta oss på adressen yrkesutbildning@oph.fi