Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesutbildning


Målet med yrkesutbildningen är att förbättra befolkningens yrkeskunnande, utveckla arbetslivet och svara på dess kompetensbehov. Därtill främjar yrkesutbildningen sysselsättning och företagsamhet samt stöder livslångt lärande. En yrkesutbildning ger också möjlighet för fortsatta studier vid högskola.

Yrkesinriktade examina är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Utbildningar som inte leder till examen är till exempel utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och självständigt liv.

Obs! Den här sidan är under arbete och de finns länkar som tills vidare leder till finska sidan. Vi fyller på med svenskspråkigt material så fort som möjligt.

Händelser och evenemang

ErasmusDays2020-logotypen

Evenemang

15.–17.10.2020
#ErasmusDays 2020

Evenemang

21.–23.10.2020
Belgrad, Serbia
Career guidance and counselling for students from vulnerable groups
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning
Kehitysyhteistyöseminaari

Evenemang

12.–13.11.2020
Scandic Helsinki Aviacongress
Bedömningsarena 2020
Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
En pojke och en flicka studerar vid datorn. I bakgrunden ser läraren på.

Evenemang

2.–3.12.2020
Helsingfors, Original Sokos Hotel Tripla Pasila, Helsinki
Arena för digitalt lärande 2020
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning

Övriga tjänster

alt-text (optional, uses title if not set)

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder kan du ta del av grunderna för de olika yrkesinriktade examina.

alt-text (optional, uses title if not set)

Studieinfo

opintopolku.fi

På Studieinfo.fi hittar du information om bland annat olika branscher och examina. Via tjänsten kan du söka till olika utbildningar.

alt-text (optional, uses title if not set)

Koski-tjänsten

opintopolku.fi

I Koski samlas alla uppgifter om respektive studerandes studieprestationer och avlagda examina.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kring yrkesutbildningen kan du kontakta oss på adressen ammatillinenkoulutus@oph.fi