Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesutbildning


Målet med yrkesutbildningen är att förbättra befolkningens yrkeskunnande, utveckla arbetslivet och svara på dess kompetensbehov. Därtill främjar yrkesutbildningen sysselsättning och företagsamhet samt stöder livslångt lärande. En yrkesutbildning ger också möjlighet för fortsatta studier vid högskola.

Yrkesinriktade examina är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Utbildningar som inte leder till examen är till exempel utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och självständigt liv.

Händelser och evenemang

ECML:n englanninkielinen havaintokuva ROADMAP-itsearvioinnista

Evenemang

30.11 – 1.12.2022
FÄRDPLAN - Steg mot en språkmedveten skola
Nyckelord Grundläggande utbildning

Evenemang

14.12.2022 14.00 – 16.00
Erasmus+ Capacity Building – Guidance for applicants
Nyckelord Yrkesutbildning Högskoleutbildning
Ihmisen sydän johon piirtyy Euroopan kartta joka kukitettu.

Evenemang

17.1 – 13.2.2023
Drömmar blir sanna-verkstad: I sikte mot ett eget solidaritetsprojekt (online)
Nyckelord Medborgaraktivitet Kulturväsendet Ungdomsväsendet

Evenemang

26.1.2023 10.00 – 12.00
Erasmus+ Cooperation Partnerships for Higher Education - Guidance for Applicants
Nyckelord Högskoleutbildning

Övriga tjänster

eGrunder

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder kan du ta del av grunderna för de olika yrkesinriktade examina.

Studieinfo

Studieinfo

opintopolku.fi

På Studieinfo.fi hittar du information om bland annat olika branscher och examina. Via tjänsten kan du söka till olika utbildningar.

Koski-tjänsten

Koski-tjänsten

opintopolku.fi

I Koski samlas alla uppgifter om respektive studerandes studieprestationer och avlagda examina.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kring yrkesutbildningen kan du kontakta oss på adressen yrkesutbildning@oph.fi