Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesutbildning


Målet med yrkesutbildningen är att förbättra befolkningens yrkeskunnande, utveckla arbetslivet och svara på dess kompetensbehov. Därtill främjar yrkesutbildningen sysselsättning och företagsamhet samt stöder livslångt lärande. En yrkesutbildning ger också möjlighet för fortsatta studier vid högskola.

Yrkesinriktade examina är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Utbildningar som inte leder till examen är till exempel utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och självständigt liv.

Händelser och evenemang

Kuvistuskuva: Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät 4.-5.10.2023 Porissa

Evenemang

4 – 5.10.2023
Virkistyshotelli Yyteri, Pori
XV Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
Nyckelord Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
TIimityötä

Evenemang

6.10 – 15.12.2023
KOSKI- och Valpas -kliniken för yrkesutbildning
Nyckelord Yrkesutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning
ErasmusDays 2023: 6 days to make Europe shine!

Evenemang

9 – 14.10.2023
#ErasmusDays
Nyckelord

Övriga tjänster

eGrunder

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder kan du ta del av grunderna för de olika yrkesinriktade examina.

Studieinfo

Studieinfo

opintopolku.fi

På Studieinfo.fi hittar du information om bland annat olika branscher och examina. Via tjänsten kan du söka till olika utbildningar.

Koski-tjänsten

Koski-tjänsten

opintopolku.fi

I Koski samlas alla uppgifter om respektive studerandes studieprestationer och avlagda examina.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kring yrkesutbildningen kan du kontakta oss på adressen yrkesutbildning@oph.fi