Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesinriktade examina


Yrkesinriktade examina är grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Det finns sammanlagt 164 examina. Förutom examina finns det även handledande utbildningar inom yrkesutbildningen.

De examina som ordnas inom yrkesutbildningen är fastslagna i examensstrukturen. Utbildningsstyrelsen fastställer examensgrunder för varje examen. I examensgrunderna beskrivs vilket kunnande som krävs och hur det ska bedömas.