Främjandet av jämställdhet och likabehandling inleds med att utreda hur jämställdhet och likabehandling förverkligas i verksamheten.
Selvitysmenetelmiä

Det är viktigt att synliggöra sina egna, ofta omedvetna attityder, samt strukturer i verksamheten som är ojämlika, diskriminerande eller exkluderande. I utredningen är det bra att lyfta fram både sådana aspekter som fungerar bra och sådana som kan förbättras. Med hjälp av utredningen kan man utveckla verksamheten.