Hoppa till huvudinnehåll

Utredningsverksamhet


Utbildningsstyrelsen samlar in och producerar information om internationalisering som stöd för planering och utveckling av internationell mobilitet.

Vi samlar in och producerar information om internationalisering om aktuella teman. Vi deltar även i mer omfattande utredningsprojekt. Som resultat av utredningsarbetet uppstår bland annat olika verktyg och rekommendationer som kan användas för att främja internationalisering av undervisningen och utbildningen. 

Teman som undersöks är bland annat internationell mobilitet och dess effekter, attityder gentemot internationalisering samt ledning av internationell verksamhet och att förankra det som en del av läroanstalternas vardag.