Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för allmänbildande utbildning


Erasmus+ för allmänbildande utbildning stöder samarbete och elev- och personalutbyte mellan europeiska skolor.

Delta i fortbildningsprojekt KA101

alt-text (optional, uses title if not set)

Således ansökte man om stöd 2014-2020

Du kan utveckla din yrkeskunskap och din skolas möjligheter till europeiskt samarbete med hjälp av ett fortbildningsprojekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare

Administrationen av Erasmus+-fortbildningsprojekt går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.

Delta i skolornas samarbetsprojekt KA229

alt-text (optional, uses title if not set)

Till sökande

Utveckla undervisningen och utbildningens kvalitet med samarbetsprojekt mellan europeiska skolor.

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare

Se anvisningar och formulär för administration av Erasmus+-samarbetsprojekt mellan skolor.

Delta i utvecklingsprojekt KA201

alt-text (optional, uses title if not set)

Till sökande

Utveckla innovationer och sprid god praxis med internationella innovationsprojekt inom allmänbildande utbildning!

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare

Anvisningar och formulär stöder dig i administrationen av Erasmus+-innovationsprojekt.

Stöd till reform av utbildningspolitiken KA3

Kuvituskuva, lapset lukevat aikuisen kanssa
eTwinning
eTwinning är ett nätverk och ett webbverktyg för lärare och daghemspersonal. I eTwinning kan man göra internationella projekt och vara med i Europas mest inspirerande inlärningsmiljö.
School Education Gateway banner
Nätportalen School Education Gateway
School Education Gateway är en europeisk nätportal för skolutbildning. Det är en samlad informationskälla för lärare, skolledare, beslutsfattare, experter och andra yrkesverksamma på skolområdet.

Deltagares erfarenheter

alt-text (optional, uses title if not set)

Internationalisering blev del av skolans vardag

Gymnasiet i Sotkamo ansökte projektbidrag från Erasmus+ för att kunna ta fram en målinriktad internationaliseringsstrategi för skolan som skulle styra hela dess verksamhet. Därtill ville man utveckla lärarnas undervisningsmetoder och språkkunskaper för att säkerställa utbildningens kvalitet.