Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för allmänbildande utbildning


Erasmus+ för allmänbildande utbildning stöder samarbete och elev- och personalutbyte mellan europeiska skolor.

Fortbildningsprojekt KA101

alt-text (optional, uses title if not set)

Till sökande

Du kan utveckla din yrkeskunskap och din skolas möjligheter till europeiskt samarbete med hjälp av ett fortbildningsprojekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare

Administrationen av Erasmus+-fortbildningsprojekt går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.

Skolornas samarbetsprojekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Till sökande

Utveckla undervisningen och utbildningens kvalitet med samarbetsprojekt mellan europeiska skolor.

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare

Se anvisningar och formulär för administration av Erasmus+-samarbetsprojekt mellan skolor.

Utvecklingsprojekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Till sökande

Utveckla innovationer och sprid god praxis med internationella innovationsprojekt inom allmänbildande utbildning!

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare

Anvisningar och formulär stöder dig i administrationen av Erasmus+-innovationsprojekt.

Deltagares erfarenheter

alt-text (optional, uses title if not set)

Internationalisering blev del av skolans vardag

Gymnasiet i Sotkamo ansökte projektbidrag från Erasmus+ för att kunna ta fram en målinriktad internationaliseringsstrategi för skolan som skulle styra hela dess verksamhet. Därtill ville man utveckla lärarnas undervisningsmetoder och språkkunskaper för att säkerställa utbildningens kvalitet.