Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn


Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn inrättades 15.9.2021 och fungerar i anslutning till Utbildningsstyrelsen. Centret erbjuder sakkunskap och stöd för utvecklingsarbete på systemnivå samt övrigt utvecklingssamarbete som berör utbildningssektorn.

Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn har som mål att stärka Finlands roll i arbetet med att lösa den globala krisen som berör lärandet och att främja användningen av finländsk kompetens i samarbetet för att utveckla utbildningssektorn.

Centrets verksamhet finansieras av utrikesministeriet och med nuvarande finansiering understöds uppdrag som pågår fram till slutet av 2023.

Kompetenscentret har i uppgift att

  • stärka kunnandet om utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn samt tillgången till sakkunniga genom att erbjuda utbildning, stödja de sakkunnigas karriärstig och tillsätta ett sakkunnignätverk,
  • erbjuda sakkunnigtjänster och främja det finländska kunnandet om utbildningssektorn genom både bilateralt och multilateralt samarbete,
  • stödja utvecklingspolitiken som berör utbildningsväsendet och stärka därtill hörande kommunikation, påverkansarbete och samarbete med flera aktörer.