Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för allmänbildande utbildning


Erasmus+ för allmänbildande utbildning stöder samarbete och elev- och personalutbyte mellan europeiska skolor.

Europeiska kommissionen har inte ännu fastställt tidtabellerna för vårens 2021 ansökningsomgångar gällande programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Enligt den senaste informationen skulle ansökningsrundorna öppnas tidigast i slutet av mars. Vi kommer att informera er genast när vi får mer uppgifter.

Mot en ny programperiod för Erasmus+

alt-text (optional, uses title if not set)

Mot en ny programperiod för Erasmus+ 2021–2027

Läs vilka reformer som planeras för Erasmus+ och hur förberedes för den nya programperioden i 2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ansökningstiden för den första ackrediteringen avslutas den 29 oktober 2020

Ackreditering möjliggör planerad och långvarig internationell student- och personalrörlighet samt årlig finansiering.

Delta i fortbildningsprojekt - KA101 (2014-2020)

alt-text (optional, uses title if not set)

Således ansökte man om stöd 2014-2020

Du kan utveckla din yrkeskunskap och din skolas möjligheter till europeiskt samarbete med hjälp av ett fortbildningsprojekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare vars projekt har godkännts före 2021

Administrationen av Erasmus+-fortbildningsprojekt går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder i skolor

Enligt en internationell studie erbjuder fortbildningsprojekt många konkreta fördelar. Läs mer!

alt-text (optional, uses title if not set)

Fortbildningsperioder 2014-2019

www.google.com

Klicka på objektet och du ser mottagaren, bidragsbeloppet och projektsammanfattningen.

Delta i strategiska partnerskapsprojekt - KA229 och KA201 (2014-2020)

alt-text (optional, uses title if not set)

Således ansökte man om stöd inom KA229 i 2014-2020

Utveckla undervisningen och utbildningens kvalitet med samarbetsprojekt mellan europeiska skolor.

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare vars KA229-projekt har godkännts före 2021

Se anvisningar och formulär för administration av Erasmus+-samarbetsprojekt mellan skolor.

alt-text (optional, uses title if not set)

Således ansökte man om stöd inom KA209 i 2014-2020

Utveckla innovationer och sprid god praxis med internationella innovationsprojekt inom allmänbildande utbildning!

alt-text (optional, uses title if not set)

Till deltagare vars KA201-projekt har godkännts före 2021

Anvisningar och formulär stöder dig i administrationen av Erasmus+-innovationsprojekt.

Stöd till reform av utbildningspolitiken - KA3 (2014-2020)

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd till reform av utbildningspolitiken

Förnya utbildningspolitiken med europeiska experiment- och samarbetsprojekt.

Stöd för samarbetet

alt-text (optional, uses title if not set)

eTwinning

eTwinning är ett nätverk och ett webbverktyg för lärare och daghemspersonal. I eTwinning kan man göra internationella projekt och vara med i Europas mest inspirerande inlärningsmiljö.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nätportalen School Education Gateway

School Education Gateway är en europeisk nätportal för skolutbildning. Det är en samlad informationskälla för lärare, skolledare, beslutsfattare, experter och andra yrkesverksamma på skolområdet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus i skolan

Lärare! Bjud en internationell studerande på besök genom programmet Erasmus i skolan! Programmet är avsett för daghem och skolor i Finland.

Deltagares erfarenheter

alt-text (optional, uses title if not set)

Internationalisering blev del av skolans vardag

Gymnasiet i Sotkamo ansökte projektbidrag från Erasmus+ för att kunna ta fram en målinriktad internationaliseringsstrategi för skolan som skulle styra hela dess verksamhet. Därtill ville man utveckla lärarnas undervisningsmetoder och språkkunskaper för att säkerställa utbildningens kvalitet.