Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för allmänbildande utbildning


Erasmus+ för allmänbildande utbildning stöder samarbete och elev- och personalutbyte mellan europeiska skolor.

Delta i den nya programperioden för Erasmus+ (2021-2027)

Till dig som ansöker om (KA120-SCH, KA121-SCH) ackreditering

Till dig som ansöker om (KA120-SCH, KA121-SCH) ackreditering

Ackreditering möjliggör planerad och långvarig internationell student- och personalrörlighet samt årlig finansiering.

Till dig som ansöker om kortvarigt mobilitetsprojekt (KA122-SCH)

Till dig som ansöker om kortvarigt mobilitetsprojekt (KA122-SCH)

Ansöka om mobilitetsstöd både för personalens och elevernas mobilitet till ett land som deltar i Erasmus+-programmet.

Erasmus+ mobilitetsprojekt 2021-2027 (KA120-SCH, KA121-SCH, KA122-SCH)

Ackreditering för allmänbildande utbildning inom Erasmus+ (KA120-SCH)

Ackreditering för allmänbildande utbildning inom Erasmus+ (KA120-SCH)

Stabil finansiering för elev-, student- och personalmobilitet möjliggör långsiktigt internationellt samarbete och organisationsutveckling.

Till deltagare i ackrediterade mobilitetsprojekt (KA121-SCH)

Till deltagare i ackrediterade mobilitetsprojekt (KA121-SCH)

Administrationen av Erasmus+ ackrediterade mobilitetsprojekt går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.

Till deltagare i kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-SCH)

Till deltagare i kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-SCH)

Administrationen av Erasmus+ kortvariga mobilitetsprojekt går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.

Erasmus+ fortbildningsprojekt 2014-2020 (KA101)

Till deltagare vars KA101-projekt har godkännts före 2021

Till deltagare vars KA101-projekt har godkännts före 2021

Administrationen av Erasmus+-fortbildningsprojekt går bra med hjälp av anvisningarna och de viktigaste formulären.

Lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder i skolor

Lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder i skolor

Enligt en internationell studie erbjuder fortbildningsprojekt många konkreta fördelar. Läs mer!

Fortbildningsperioder 2014-2019

Fortbildningsperioder 2014-2019

www.google.com

Klicka på objektet och du ser mottagaren, bidragsbeloppet och projektsammanfattningen.

Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt 2014-2020 (KA229 och KA201)

Till deltagare vars KA229-projekt har godkännts före 2021

Till deltagare vars KA229-projekt har godkännts före 2021

Se anvisningar och formulär för administration av Erasmus+-samarbetsprojekt mellan skolor.

Till deltagare vars KA201-projekt har godkännts före 2021

Till deltagare vars KA201-projekt har godkännts före 2021

Anvisningar och formulär stöder dig i administrationen av Erasmus+-innovationsprojekt.

Stöd för samarbetet

eTwinning

eTwinning

eTwinning är ett nätverk och ett webbverktyg för lärare och daghemspersonal. I eTwinning kan man göra internationella projekt och vara med i Europas mest inspirerande inlärningsmiljö.

European School Education Platform verktyg för Erasmus+-projekt

European School Education Platform verktyg för Erasmus+-projekt

European School Education Platform är en europeisk nätportal för skolutbildning. Det är en samlad informationskälla för lärare, skolledare, beslutsfattare, experter och andra yrkesverksamma på skolområdet.

Erasmus i skolan

Erasmus i skolan

Lärare! Bjud en internationell studerande på besök genom programmet Erasmus i skolan! Programmet är avsett för daghem och skolor i Finland.

Förberedande besök

Förberedande besök

Du kan börja planera ett europeiskt samarbete inom allmänbildande utbildning med att delta i ett förberedande besök där du träffar era kommande samarbetspartner. Du kan ansöka om understöd för besöket.

Deltagares erfarenheter

Internationalisering blev del av skolans vardag

Internationalisering blev del av skolans vardag

Gymnasiet i Sotkamo ansökte projektbidrag från Erasmus+ för att kunna ta fram en målinriktad internationaliseringsstrategi för skolan som skulle styra hela dess verksamhet. Därtill ville man utveckla lärarnas undervisningsmetoder och språkkunskaper för att säkerställa utbildningens kvalitet.