Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ högre utbildning


Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2021 - 2027.

Samarbetsprojekt

Samarbetspartnerskap för högre utbildning

Samarbetspartnerskap för högre utbildning

I samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships) utvecklas internationaliseringen och kvaliteten på högskoleutbildningen.

Erasmus Mundus -insats

Erasmus Mundus -insats

Erasmus Mundus magisterprogrammen är internationella examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammet omfattar studier i minst två olika länder.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.

Innovationsallianser

Innovationsallianser

Erasmus+ innovationsallianser förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.

Europeiska universitet

Europeiska universitet

Europeiska universitet bedriver ett tätt samarbete som omfattar hela högskolan och baserar sig på hela nätverkets gemensamma långsiktiga strategi.

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.

Framåtsyftande projekt

Framåtsyftande projekt

Framåtsyftande projekt inom Erasmus+ främjar innovation, kreativitet och virtuellt deltagande, samt socialt entreprenörskap.

Jean Monnet -insatser

Jean Monnet -insatser

Jean Monnet -insatser stöder undervisning och forskning om Europeiska unionen. Högskolor och andra organisationer inom högre utbildning kan delta i programmet.

KA3 Stöd till politisk reform och samarbete

KA3 Stöd till politisk reform och samarbete

Erasmus+ programområde 3 (Key Action 3 Support to policy development and cooperation) förnyar den högre utbildningen och utbildningspolitiken.