Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ högre utbildning


Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2021 - 2027.

Erasmus+ högre utbildning stöder högskolornas internationella samarbete och mobilitet mellan högskolor för studerande, lärare och övrig personal. Därtill främjar programmet den högre utbildningens internationalisering och kvalitet.

 

Information om nya aktiviteter kommer att uppdateras när ansökningsomgångar öppnas.

Samarbetsprojekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Samarbetspartnerskap för högre utbildning

I samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships) utvecklas internationaliseringen och kvaliteten på högskoleutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus Mundus -insats

Erasmus Mundus magisterprogrammen är internationella examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammet omfattar studier i minst två olika länder.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.

alt-text (optional, uses title if not set)

Innovationsallianser

Erasmus+ innovationsallianser förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska universitet

Europeiska universitet bedriver ett tätt samarbete som omfattar hela högskolan och baserar sig på hela nätverkets gemensamma långsiktiga strategi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.

alt-text (optional, uses title if not set)

Framåtsyftande projekt

Framåtsyftande projekt inom Erasmus+ främjar innovation, kreativitet och virtuellt deltagande, samt socialt entreprenörskap.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jean Monnet -insatser

Jean Monnet -insatser stöder undervisning och forskning om Europeiska unionen. Högskolor och andra organisationer inom högre utbildning kan delta i programmet.

alt-text (optional, uses title if not set)

KA3 Stöd till reform av utbildningspolitiken

Erasmus+ -programmets försöks- och samarbetsprojekt (Key Action 3 Support for policy reform) förnyar den högre utbildningen och utbildningspolitiken.