Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ högre utbildning


Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2014–2020.

Erasmus+ högre utbildning stöder högskolornas internationella samarbete och mobilitet mellan högskolor för studerande, lärare och övrig personal. Därtill främjar programmet den högre utbildningens internationalisering och kvalitet.

Europeiska kommissionen har inte ännu fastställt tidtabellerna för vårens 2021 ansökningsomgångar gällande programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Enligt den senaste informationen skulle ansökningsrundorna öppnas tidigast i slutet av mars. Vi kommer att informera er genast när vi får mer uppgifter.

Samarbetsprojekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Gemensamma Erasmus Mundus-magisterprogram

Erasmus Mundus-magisterprogrammen är internationella examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammet omfattar studier i minst två olika länder.

alt-text (optional, uses title if not set)

Strategiska partnerskapsprojekt

Strategiska partnerskapsprojekt kan utveckla innovativa praxisar, material samt verktyg för undervisning och lärande.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kunskapsallianser

Kunskapsallianserna är stora projekt där högskolor och företag tillsammans utvecklar den högre utbildningen och främjar uppkomsten av nya innovationer.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska högskoleallianser

Europeiska högskoleallianser bedriver ett tätt samarbete som omfattar hela högskolan och baserar sig på hela nätverkets gemensamma långsiktiga strategi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jean Monnet -insatser

Jean Monnet -insatser stöder undervisning och forskning om Europeiska unionen. Högskolor och andra organisationer inom högre utbildning kan delta i programmet.

alt-text (optional, uses title if not set)

KA3 Stöd till reform av utbildningspolitiken

Erasmus+ -programmets försöks- och samarbetsprojekt (Key Action 3 Support for policy reform) förnyar den högre utbildningen och utbildningspolitiken.

Erasmus+-projektdatabasen


Läs om pågående projekt inom Erasmus+!

Erasmus+-projektdatabasen