Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ högre utbildning


Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2021 - 2027.

Samarbetsprojekt

Samarbetspartnerskap för högre utbildning

Samarbetspartnerskap för högre utbildning

I samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships) utvecklas internationaliseringen och kvaliteten på högskoleutbildningen.

Erasmus Mundus -insats

Erasmus Mundus -insats

Erasmus Mundus magisterprogrammen är internationella examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammet omfattar studier i minst två olika länder.

Europeiska universitet

Europeiska universitet

Europeiska universitet bedriver ett tätt samarbete som omfattar hela högskolan och baserar sig på hela nätverkets gemensamma långsiktiga strategi.

Innovationsallianser

Innovationsallianser

Erasmus+ innovationsallianser förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.

Erasmus+-lärarakademier

Erasmus+-lärarakademier

Erasmus+-lärarakademier stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.

Framtidsinriktade projekt

Framtidsinriktade projekt

Framtidsinriktade projekt inom Erasmus+ främjar innovation, kreativitet och virtuellt deltagande, samt socialt entreprenörskap.

Jean Monnet -insatser

Jean Monnet -insatser

Jean Monnet -insatser stöder undervisning och forskning om Europeiska unionen. Högskolor och andra organisationer inom högre utbildning kan delta i programmet.

KA3 Stöd till politisk reform och samarbete

KA3 Stöd till politisk reform och samarbete

Erasmus+ programområde 3 (Key Action 3 Support to policy development and cooperation) förnyar den högre utbildningen och utbildningspolitiken.

Erasmus+ virtuella utbyten inom högre utbildning och områden för ungdom (KA1)

Erasmus+ virtuella utbyten inom högre utbildning och områden för ungdom (KA1)

Virtuella utbytesprojekt inom Erasmus+ (EVE) är insatser som genomförs på nätet. De främjar dialogen mellan olika kulturer.