Programmet Erasmus+ vidgar världen! Sedan 1992 har över 300 000 finländare deltagit i utlandsvistelse som fått stöd av Erasmus+ och dess föregångare. Med hjälp av Erasmus+-programmet har studerande, lärare, unga, ungdomsarbetare och andra deltagare utvecklat sin internationella kompetens och yrkesskicklighet. Läroanstalterna och organisationerna har i samarbete med sina internationella partner bland annat bytt god praxis, tagit fram gemensamma studieperioder, skapat nya verksamhetsmodeller och metoder, utvecklat praxisen inom ungdomsarbetet och främjat den europeiska motions- och idrottspolitiken.
Henkilö pitelee vihreää maapalloa käsissään