Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+-projekten visualiserade


På den här webbsidan hittar du uppgifter om Erasmus+-projekt som finansierats av Finlands nationella programkontor för Erasmus+ (Utbildningsstyrelsen) åren 2014–2021.

Visualiseringen ger en helhetsbild av hur EU-finansierade bidrag inom Erasmus+-programmet som beviljats i Finland fördelats. I visualiseringen hittar du projekt inom alla utbildningssektorer, det vill säga småbarnspedagogiken, grundskolor och gymnasier, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning, samt även projekt inom ungdomsområdet.

Visualiseringen täcker Erasmus+-projekt som finansierades åren 2014–2022. Välj först önskad fnansieringsperiod från menyn till vänster: antingen åren 2014–2020 eller 2021–2027.

Du kan granska uppgifterna som stapeldiagram, kartor och tabeller. 

Du kan söka uppgifter med följande klassificeringar:

  • teman
  • sektorer
  • programmets insatstyper
  • organisationstyper
  • organisationer
  • landskap
  • kommuner
  • år för beviljande

Med hjälp av kartorna kan du granska antalet beviljade understöd, eurobeloppen samt euro/invånare i olika regioner. Du kan också flytta dig från tabellerna och kartorna till ett enskilt projekts uppgifter i Erasmus+-projektdatabasen.

Du kan ladda ner de uppgifter du önskar som bilder, PDF-dokument, Excel-filer eller vektorbilder.