Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+-projekten visualiserade


På den här webbsidan hittar du uppgifter om Erasmus+-projekt som finansierats av Finlands nationella programkontor för Erasmus+ (Utbildningsstyrelsen) åren 2014–2020.

Visualiseringen ger en helhetsbild av hur EU-finansierade bidrag inom Erasmus+-programmet som beviljats i Finland fördelats. I visualiseringen hittar du projekt inom alla utbildningssektorer, det vill säga småbarnspedagogiken, grundskolor och gymnasier, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning, samt även projekt inom ungdomsområdet.

Du kan granska uppgifterna som stapeldiagram, kartor och tabeller. 

Du kan söka uppgifter med följande klassificeringar:

  • teman
  • sektorer
  • programmets insatstyper
  • organisationstyper
  • organisationer
  • landskap
  • kommuner
  • år för beviljande

Med hjälp av kartorna kan du granska antalet beviljade understöd, eurobeloppen samt euro/invånare i olika regioner. Du kan också flytta dig från tabellerna och kartorna till ett enskilt projekts uppgifter i Erasmus+-projektdatabasen.

Du kan ladda ner de uppgifter du önskar som bilder, PDF-dokument, Excel-filer eller vektorbilder.