Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för ungdomssektorn Youth


Erasmus+ för ungdomssektorn utvecklar samarbetet inom ungdomssektorn och ungdomsarbetets kvalitet samt stöder förnyelsen av ungdomspolitiken. Det främjar också internationell mobilitet bland unga och ungdomsarbetare.

Läs mer om Erasmus+ för ungdomssektorn (2021–2027)

alt-text (optional, uses title if not set)

Ungdomsutbyte (KA152-YOU)

Ett ungdomsutbyte är en internationell träff för grupper av ungdomar, som ungdomarna själva planerar med stöd av handledare.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare (KA153-YOU)

Ett mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare syftar till att personer som arbetar med ungdomar ska utvecklas och nätverka internationellt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Delaktighetsprojekt för ungdomar (KA154-YOU)

Genom delaktighetsprojekten uppmuntrar man till att testa nya sätt att öka delaktigheten samt ungdomarnas möjligheter att göra sina röster hörda och påverka.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ackreditering (KA150-YOU, KA151-YOU)

Genom att skaffa ackreditering för Erasmus+ inom ungdomssektorn kan din organisation få årlig finansiering för mobilitetsprojekt genom ett lättare ansökningsförfarande.

alt-text (optional, uses title if not set)

Samarbetsprojekt (KA210-YOU, KA220-YOU)

Samarbetsprojekt utvecklar ungdomssektorn och skapar möjligheter för sektorn att möta aktuella utmaningar.

alt-text (optional, uses title if not set)

Är ni intresserade av att utveckla ungdomspolitiken?

Europeiska kommissionen beviljar understöd från genomförandeorganet EACEA för utveckling av ungdomspolitiken och samarbete.

alt-text (optional, uses title if not set)

Länder som deltar i programmet

Lista över länder som kan delta i Erasmus+-programmet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Finansierade projekt 2021–2027

Information om godkända ansökningar och finansierade projekt.

Anvisningar till sökande

alt-text (optional, uses title if not set)

Ansökningstider och -rådgivning

Information om öppna ansökningar och rådgivningstillfällen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Information till sökande

Allmän information om ansökan och bedömning av ansökningar.

alt-text (optional, uses title if not set)

Så här ansöker du om Erasmus+-finansiering från Utbildningsstyrelsen

Anvisningar för hur man registrerar sig som sökande och ansöker om understöd.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter finns här.

Anvisningar för hur man genomför och administrerar ett projekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar och länkar för administration av projekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Logotyper och kommunikationsanvisningar för Erasmus+-projekt

Programmets officiella logotyper och anvisningar för framgångsrik projektkommunikation.

alt-text (optional, uses title if not set)

Youthpass underlättar identifieringen av lärande

Youthpass är ett webbverktyg som hjälper till att identifiera lärande inom projekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Behöver du verktyg och tips?

Vi har sammanställt verktyg, material och informationspaket som lämpar sig för alla som arbetar med ungdomar, från lärare till ungdomsarbetare.

alt-text (optional, uses title if not set)

Rysslands attack mot Ukraina

Anvisningar för de följder som kriget i Ukraina har för EU-projekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Brexit

Så påverkas Europeiska solidaritetskårens projekt av Storbritanniens utträde ur EU.

Information om programperioden 2014–2020

alt-text (optional, uses title if not set)

Finansierade projekt 2014–2020

Information om godkända ansökningar och finansierade projekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar och länkar för administration av projekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Administration av strategiska partnerskapsprojekt (KA2)

Anvisningar för administration av strategiska partnerskapsprojekt som finansierats 2014–2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

Statistik om projekt som finansierats åren 2014–2020

nuorisotilastot.fi

På webbplatsen Nuorisotilastot kan du söka efter statistik om projekt som finansierats inom EU:s ungdomsprogram.

Utbildning, undersökningar och annan information

alt-text (optional, uses title if not set)

Delta i internationell utbildning

Som aktör inom ungdomssektorn kan du ta del av avgiftsfria utbildningar över hela Europa.

alt-text (optional, uses title if not set)

SALTO-resurscenter

Resurscentren erbjuder utbildning och samarbetsmöjligheter, genom vilka man strävar efter att förbättra kvaliteten på och erkännandet av lärande utanför skolan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Det lönar sig att delta!

Det europeiska forskningssamarbetet RAY kartlägger hur deltagande i EU-finansierade projekt inom ungdomssektorn påverkar ungdomarna och ungdomsarbetarna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lär dig om EU:s mål för ungdomen

Ungdomar, värden och EU är en spelifierad forskningsresa som utvecklats av ungdomar, som tar upp EU:s ungdomsstrategi och -mål.

Erasmus+ Projects Platform -banneri
Projektdatabasen för Erasmus+
Hitta inspiration och projektbeskrivningar i projektdatabasen för hela Europa!