Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för ungdomssektorn - Youth


Erasmus+ för ungdomssektorn utvecklar samarbete inom ungdomsområdet och kvaliteten på arbetet med ungdomar samt stöder reformer av ungdomspolitiken. Därtill främjar programmet internationell mobilitet bland ungdomar och personer som jobbar med ungdomar.
alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är Erasmus+ för ungdomssektorn – Youth in Action?

Erasmus+ för ungdomssektorn ger möjlighet till internationalisering, samarbete och utbyte av tankar och idéer. Ta chansen!

Mot en ny programperiod för Erasmus+

alt-text (optional, uses title if not set)

Ackreditering för Erasmus+ för ungdomssektorn

Ackrediteringen erbjuder organisationer som arbetar med unga ett sätt att söka finansiering för mobilitetsprojekt långsiktigt och med ett lätt ansökningsförfarande. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering till organisationen under programperioden 2021–2027.

Läs vad du kan få bidrag till

alt-text (optional, uses title if not set)

Ungdomsutbyte

Ungdomsutbyte är en internationell träff för ungdomsgrupper, som de unga själva planerar med stöd från sina ledare.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ungdomsarbetares mobilitet

Utvecklas professionellt och nätverka internationellt!

alt-text (optional, uses title if not set)

Ungdomsdialog

Under en ungdomsdialog sätter sig beslutsfattare och ungdomar ner vid samma bord. Se hur ni kan påverka sådant som gäller unga.

alt-text (optional, uses title if not set)

Strategiskt partnerskapsprojekt

I strategiska partnerskapsprojekt på ungdomssektorn kan organisationer ta fram nya och innovativa metoder eller utbyta god praxis sinsemellan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska ungdomsinitiativ

I projekt för europeiska ungdomsinitiativ åstadkommer unga positiv förändring i sådant de upplever som viktigt. Läs mer!

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeisk volontärtjänst EVS

De sista EVS-projekten beviljades finansiering 2018, men de projekten pågår fortfarande. Numera finansierar kommissionen volontärarbete på ungdomsområdet genom programmet Europeiska solidaritetskåren.

Stöd för ansökan och administration

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för sökande

Här finns anvisningar för hur du kan ansöka bidrag för projekt på ungdomssektorn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Brexit

Läs hur brexit inverkar på studier, utlandsperioder och samarbetsprojekt mellan Storbritannien och Finland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad täcker finansieringen?

Här finns en sammanfattning av finansieringsreglerna för ungdomsutbyte, mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare och ungdomsdialogprojekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vilka länder kan delta?

Se vilka länder kan delta i projekt inom Erasmus+ för ungdomssektorn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Finansierade projekt

Se vilka projekt har fått finansiering under programperioden 2014-2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för administration av godkända projekt

Läs tips och råd för hur du lyckas bäst med administrationen av projekt inom Erasmus+ för ungdomssektorn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för administration av strategiska partnerskapsprojekt

Här ser du hur du sköter administrationen av ett strategiskt partnerskapsprojekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kontakta oss

Här finns våra kontaktuppgifter.

Läs och prenumerera på nyhetsbrevet av EU:s ungdomsprogram

Stöd för lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Youthpass hjälper till att identifiera lärande

Youthpass är ett webbverktyg som hjälper till att identifiera lärande inom EU-ungdomsprogrammens projekt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Delta i en internationell utbildning

Du som är aktör inom ungdomsområdet kan ansöka om att delta i avgiftsfria utbildningar på olika håll i Europa. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du alltid senaste nytt om utbudet.

alt-text (optional, uses title if not set)

SALTO-resurscenter

Resurscentren erbjuder utbildning och samarbetsmöjligheter för att förbättra kvaliteten hos och erkännande av lärande utanför skolan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Behöver du tips och verktyg?

Vi har samlat verktyg, material och infopaket som passar för alla som arbetar med ungdomar, från lärare till ungdomsarbetare.

alt-text (optional, uses title if not set)

Det lönar sig att delta!

Det europeiska forskningssamarbetet RAY kartlägger hur deltagande i projekt inom Erasmus+ för ungdomssektorn påverkar unga och ungdomsarbetare.

Erasmus+-projektdatabasen


Få inspiration från den europeiska projektdatabasen!

Gå till Erasmus+-projektdatabasen

Bidrag som ansöks från genomförandeorganet EACEA

alt-text (optional, uses title if not set)

Bidrag för reform av ungdomspolitiken (KA3)

Vill du påverka hur EU:s ungdomspolitik ser ut?